1

اسپینر فیجت

اسپینر فیجت Fidget Spinner یک نوع فیجت ضد استرس، ضد اضطراب، آرامش دهنده و تمرکز اعصاب است که با چرخاندن آن تمامی اعضای خانواده و دوستان جذب آن می شوند.

ادامه مطلب...
1