پر فروش ترین ظروف میناکاری اصفهان

از گذشته تا کنون هنر های زیادی در کشورمان رشد یافته اند ولی هیچ کدام شبیه میناکاری اصفهان رونق و ترقی نداشته اند و محصولات میناکاری اصفهان همیشه جز پرفروش ترین آثار هنری بوده اند.


گلدان میناکاری جعبه شفاف


از زمان قاجاریه که تنها قلیان، گلاب پاش و ظروف اندک میناکاری وجود داشته اند که آن هم تنها در دربار شاهی و یا منزل اشراف زادگان باب بوده است و چه امروزه که خرید میناکاری اصفهان با استقبال عوام مردم رو به رو شده است.


گلدان میناکارییکی از آثاری که همواره از گذشته تا کنون بسیار مورد توجه بوده است و فروش و سود زیادی برای فروشندگان این عرصه داشته است، گلدان های میناکاری هستند.


خرید گلدان مینادلیل تمایز در قیمت گلدان ها، ارتفاعشان است، به طور مثال گلدان با ارتفاع 15 سانتی متری به قیمت 65000 تومان ، گلدان دیگر به ارتفاع 20 سانتی متر به قیمت 85000 تومان و در نهایت گلدان بزرگ تر با ارتفاع  26 سانتی متر به قیمت 104000 تومان میباشد.


قیمت گلدان میناگلدان ها به تنهایی زیبا و چشم نواز هستند، حال اگر در جعبه ی شفافی هم قرار بگیرد که جلوه ی بی نظیر تری پیدا میکند.گلدانب با ارتفاع 20 سانتی متر که در جعبه شفافی قرار گرفته است، به قیمت 108000 تومان به فروش میرسد.


گلدان مینا با جعبه شفاف


یکی از دلایلی که گلدان ها همیشه مورد توجه بوده اند، این است که با قرار دادن گل چه طبیعی و چه مصنوعی، زینت بخش دکوراسیون منزل خواهد بود.