قدمت استفاده از بادکش و حجامت چگونه است؟

دراکثرتمدن‌هاعمل بادکش بصورت یک درمان کاربرد داشته است. حجامت و بادکش درمانی در منطقه خاورمیانه قدمتی طولانی دارد.


دستگاه حجامت و بادکش شلنگ دار


حتی درکتاب هایی با مضمون طب سنتی ایران از بادکش بسیار یاد شده و این نشان دهنده بازدهی عالی و بدون نقص این عمل است.


دستگاه حجامت خشک


در بعضی از تحقیقات، حجامت و بادکش به اندازه آنتی‌بیوتیک‌هاومسکن‌ها مهم طلقی شده اند،حتی در برخی بیماری هایی که دارو به تنهایی جوابگو درمان نباشد از حجامت و بادکش کمک گرفته میشود.


دستگاه حجامت دستی


در دستگاه حجامت خشک عمل کشش و مکش در پوست بدن به وسلیه لیوان های مخصوص انجام میشود و مکش باعث جمع شدن پوست در داخل لیوان شده و موجب انبساط در قسمت مکش شده می شود.


دستگاه حجامت بادکش


عمل بادکش ازدیدگاه فیلسوف های بزرگی مانند: حکیم بوعلی وحکیم محمد حسین عقیلی خراسانی به این گونه بیان شده:

1. انحراف ماده وجذب آن به سمت دیگری که باعث سکون آن ماده میشود.

2. بروز دادن ورمی که درعمق عضو است.

3.انتقال ورم از عضو مورد  نظر به  نزدیک ترین عضو.


دستگاه حجامت قیمت


4.گرم کردن عضو و جذب خون، و کاهش دادن باد موجود درعضو که در چنین شرایطی بادکش گرم موثرتر است.

5. بیرون کشیدن مواد از محلی که در حال تولید است، این عمر باعث کاهش مواد در آن نقطه و همچنین کاهش حجم و ورم می شود.


دستگاه حجامت و بادکش شلنگ دار

6.با خرید بادکش طبی برای دستیابی به آرامش وتسکین درد، مثل درد ناف، بادهای شکم و دردهای رحمی در هنگام قاعدگی و یا بادکش کردن برای بیماری سیاتیک و دردهای کمر اقدام کنید.


دستگاه حجامت قیمتقیمت 15.900تومان

اضافه به سبد خرید